dissabte, 10 de març de 2018

ReflexióTALLER :     VIU AMB ALEGRIA
Encara que et passi moltes vegades desapercebut, has rebut un dels regals més grans que es poden rebre en aquest món. El regal de la vida. Estàs viu! La vida corr pel teu cos. I davant teu s’obri tot un món immens ple de coses admirables que esperen que les descobresquis. Cada dia que et despertes, disposes d’un nou regal que la vida t’ofereix perquè l’aprofitis, perquè li treguis tot el suc que té reservat per a tu.
Déu ha volgut que gaudesquis de la vida que t’envolta, i facis de  cada dia una obra d’art amb les teves bones accions. Els qui viuen d’aquesta manera tenen una alegria que els neix de dins, perquè saben que tenen en les seves mans un gran regal que no poden tudar amb l’avorriment o la rutina. Per això Jesús vol de tu que estiguis alegre, perquè aquesta vida que tens, no la perdràs. Ell estarà sempre amb tu.

Dinàmica: La font de l’alegria
L’alegria vertadera és aquella que neix del cor espontàniament. Anam a veure de quina manera podem omplir el  nostre cor d’aquest tipus d’alegria a pesar de les dificultats.
Ens asseurem en cercle i l’animador col·locarà en el centre un recipient que simularà ser una font. Després repartirà a cada un petits papers per escriure en ells aquelles coses, accions, fets, detalls, situacions o moments que ens omplen el cor d’alegria. Procurau que no siguin coses materials (juguetes, videojocs, etc) sinó coses que vos toquen realment el cor i vos umplen de satisfacció. També es podran posar coses que la vida ens regala cada dia i de què en podem gaudir (poden ser de la natura, o persones que ens acompanyen, o capacitats que podem emprar, o accions bones que podem fer).
Seguint un ordre, cada un escriurà una d’aquestes coses que alimenten la seva alegria interior a un paper i el deixarà a la font, com si fos una gota d’aigua. No es podrà repetir allò que un altre hagi dit. Si quan a un li toqui, no sap què ha d’escriure, li passarà el torn i li tocarà al següent. Quan a ningú se li ocorri cap cosa més, es donarà per acabada aquesta part de la dinàmica. La font estarà plena d’aigua que contagia alegria.
Ara l’animador li donarà un tassó de plàstic a un del grup, posarà música, i mentre aquesta soni, el tassó haurà d’anar passant de mà en mà per tots els del grup. Quan l’animador aturi la música, aquell que tengui en aquell moment el tassó, s’aixecarà i anirà a la font de l’alegria per beure d’ella i no estar trist. Agafarà un dels papers d’allà amb el seu tassó, el llegirà i haurà de dir amb mímica allò que diu el paper.
Tendrà 3 minuts de temps perquè els companys endevinin allò que els vol dir amb gestos. Passat aquest temps, l’endevinin o no, la música tornarà a sonar i el tassó tornarà a viatjar de mà en mà. Es podrà fer fins que tots hagin participat almanco una vegada.

Explorant la Bíblia
Així com ens omplim d’alegria quan estam devora d’una persona que estimam, el cristià sempre viu ple d’alegria perquè sap i sent que Jesús sempre està amb ell i és el millor dels amics. Jesús és qui ens ensenya quin és el camí per ser feliços de veres. Ell és la font de la vertadera alegria. Els qui estan amb Ell mai no perden l’alegria a pesar de les dificultats: Estan sempre alegres! Viuen la vida gaudint-la al màxim, assaborint cada moment com un regal de Déu.

Citacions:    Flp 4, 4-7             1Ts 5, 16-19          Gal 5,22      Llc 2, 8-12                      Mt 28, 20                   Mt 13, 44              Mt 5,  1-12    Llc 11, 27-28         Llc 1, 46-49

Joc: Completar la frase
Formareu equips de dues o tres persones. Cada equip triarà tres frases tretes de les citacions anteriors, les escriurà a un paper, i de cada frase en suprimirà tres paraules.
El joc consisteix en què, seguint un ordre de participació, un grup escriurà a la pissarra, o a un lloc visible de l’aula, una de les seves frases incompletes i demanarà a un altre equip que intenti completar-la. Tendran només un minut i mig de temps per fer-ho. Si les encerten guanyaran cinc punts. Però si passa el temps i no han completat la frase, els punts els guanyarà l’equip que ha escrit la frase.
Després li tocarà el torn al següent equip per escriure la seva frase i triar l’equip que vol que la completi. Aquest serà un equip que encara no hagi sortit. Quan es completi la primera ronda de participació, se n’iniciarà una altra que serà la darrera. Guanyaran els qui més punts tenguin.
Abans de començar el joc, perquè els equips tenguin més possibilitats, hauran de llegir amb atenció totes les citacions.

Per reflexionar
A cada equip l’animador assignarà una o dues citacions perquè vegin quin missatge els vol donar la Paraula de Déu sobre l’alegria i la felicitat. Després es posarà en comú. Tots podran opinar sobre la citació que s’estigui exposant.      
"Hi ha dues maneres de viure la vida: una és creure que no hi ha miracles; l'altra és creure que tot és un miracle. A. Einstein


TALLER: VIU DINS UN GRUP UNIT

Els éssers humans estam fets per viure units els uns amb els altres. Tots sols podem fer molt poc. Hem de menester viure en grup per desenvolupar-nos, conèixer-nos, tenir amics i ser feliços.
Però no val qualsevol grup, ha de ser un grup unit, a on tots estiguin units per l’amistat i l’amor mutu, a on tots siguin acceptats i estimats així com són i puguin aportar les seves qualitats, les seves idees, les seves coses bones, la seva manera de ser, per enriquir el grup. Un grup a on ningú hi és de demés perquè tots són necessaris i imprescindibles. Així és com Jesús vol que arribi a ser el grup dels cristians.
El cristià està cridat a viure d’aquesta manera. Però un grup unit no s’aconsegueix d’un dia per l’altre. S’ha de construir cada dia i vèncer molts d’obstacles. I és que són moltes les coses que el poden destruir: l’egoisme, les bregues, les burles, les mentides, etc.
Però són també moltes les coses que el construeixen i afavoreixen la seva unitat: l’amistat, el respecte, el diàleg i l’escolta, el compartir, l’alegria, etc. Si vols que el teu grup sigui un grup unit, a l’estil de Jesús, en aquest tema trobaràs un camí per aconseguir-ho.

Conte: Un equip a la selva
Hi havia un lleó que era el rei de la selva. Un dia se li va ocórrer una brillant idea: formar un equip de futbol per jugar amb els països veïns i passar-ho bé. Així que va anar per la selva per escollir els seus jugadors.
Va passar per un prat i va veure una girafa. Va pensar que jugaria molt bé de cap i la va fitxar per a l’equip. Llavors va veure un ós enorme que faria molt bé de porter i també el va fitxar. Va veure una gasela i un lleopard corrent com un llamp i va pensar que serien els millors davanters per a l’equip i els va fitxar. I així va anar triant els seus jugadors segons veia les seves qualitats. A les moneies i al tigre per ocupar el centre del camp. Un elefant i un rinoceront per a la defensa. (...)
Però el primer dia d’entrenament va ser un desastre. El lleopard es volia menjar la gasela. L’ós volia agafar les moneies. La llebre fugia del tigre. Allò no podia seguir d’aquella manera. El lleó, que era l’entrenador, va xiular molt fort el seu xiulet i els va fer aturar. Se’n va témer que no es volien perquè eren diferents.
Així que, abans d’ensenyar-los a jugar a futbol, els va ensenyar a conviure junts en pau per respectar-se i acceptar-se així com eren. Si no, l’equip no funcionaria. Després de molts de dies d’entrenar-se només en això, varen començar a ser grans amics.
Aleshores va ser quan varen començar a jugar a futbol. I s’ho varen passar tan bé que varen arribar a ser un dels millors equips. Tothom, quan els veia jugar, s’admirava de com ho feien. I quan els demanaven per què jugaven tan bé, ells contestaven:
-      Perquè som bons amics i cadascú aporta a l’equip el millor que sap fer.
(Adaptació del conte de José Real Navarro)


Per dialogar junts:
1-   Per què el lleó tria els seus jugadors amb qualitats diferents? No seria millor que tots fossin iguals perquè l’equip fos perfecte?
2-  Per què el primer dia d’entrenament va ser un desastre?
3-  Com trobes que l’entrenador els va ensenyar a conviure junts i en pau?
4-  A on era el seu secret per jugar tan bé?
5-  Trobes que això es podria aplicar al teu grup? De quina manera?
6-  Què podries aportar al grup perquè estigués més unit?
7-  Com t’agradaria que fos el grup on estàs? Com ho pots aconseguir?

Explorant la Bíblia
Els cristians estam cridats a viure en comunitat, en grup unit. Un grup on tots ens estimam com a germans; on cada un aporta les riqueses que Déu li ha donat per a bé de tots; un grup on tots som necessaris i importants; a on tots tenim una tasca per realitzar.
Sal 133, 1         Mc 3, 13-19      Jn 13, 34-36    Jn 17, 21     Ac 2,  46-47
Rm 12, 3-13      1Co 1, 10           Ef 4, 1-3          1P 3, 8-9

Joc: El temps és or
El grup es dividirà per equips de dues o tres persones. Cada equip tendrà una o dues Bíblies (és important que tenguin la mateixa traducció). L’animador donarà 6 minuts perquè tots cerquin i assenyalin a les seves Bíblies les citacions bíbliques del joc. Els equips que aconseguesquin fer-ho en aquest temps sumaran tres punts als seus marcadors.
El joc consisteix en el següent: cada equip triarà dos versets solts d’entre totes les citacions que hi ha, i els escriurà textualment a un full, indicant exactament la seva citació  (p.e. Ef 4, 3). En podran triar altres dos de reserva per si durant el joc veuen que un altre equip n’ha triat un dels seus, encara que no seria cap problema repetir-lo.
Per torns, un equip llegirà un verset dels que ha triat i els altres equips tendran un minut i mig de temps per identificar-lo.
Quan l’hagin trobat, escriuran a un full la citació exacta del verset (p.e. Ef 4, 3) i ràpidament li donaran a l’animador. El primer full dels donats a l’animador dins del temps, i que sigui correcte, guanyarà cinc punts per a l’equip.


Per reflexionar: Cada equip triarà la citació que expressa millor el que han après. La llegiran al grup i diran per quines raons l’han triada. Després, entre tots, triaran el verset que voldrien fer realitat en el seu grup.